ADDRESS: KB-1, No 1, Kaki Bukit Ave 3, #06-09, (S 416087)

NEAREST MRT: kAKI bUKIT ( Downtown Line )

 

take bus: 

- bus 87 from Sengkang interchange/ bedok interchange 

- bus 59 from bishan interchange/ changi village terminal 

- bus 58 from bishan interchange/ pasir ris interchange 

- bus 15 from pasir ris interchange 

 

Contact Person: 

 

1. Kristian Thorbjornsen

- +65 8112 2870

- Kristian@sports360.com.sg

2. Justin Low

- +65 8138 3897

- Justin.low@tse.com.sg